• English flag
  • Polish flag
  • German flag
Miljø og Kvalitet Miljø og Kvalitet

MILJØ og KVALITET

Partas miljøpolitik:

  • Beskyttelse af miljø ved at minimere udledninger og forbrug af ressourcer
  • Sikring af arbejdsmiljøet i virksomheden, m.h.t. sundhed og sikkerhed
  • Sikring af at produktionen foregår miljømæssigt på bedst mulig måde og at der løbende investeres i forbedringer, når det er økonomisk muligt
  • Overholdelse af myndighedernes til enhver tid gældende miljøkrav

DS/EN ISO 9001

Partas er ISO9001 certificeret, hvilket er en garanti for en ensartet kvalitet på alle produkter – en kvalitet som er bestemt ud fra Partas egne fastlagte krav, DNV krav og kundekrav.

DN/EN ISO9001 standard er én af verdens mest anerkendte kvalitetsstyringssystemer.